Autorská Práva

Prohlášení o autorských právech

Tento web obsahuje překlady a příběhy, na které se vztahují plná a částečná autorská práva. V obou případech se na cizí manipulaci s díly vztahují stejné podmínky a stejná pravidla.

Vlastníkem autorských práv (dále jen „autor“) je osoba, která dílo publikovala, a může být tak autorem či překladatelem dané práce. V obou případech se pravidla nemění.

Žádné práce není dovoleno kopírovat bez vědomí a souhlasu jejich autora. Žádné práce není povoleno kdekoliv kopírovat a šířit bez dodání odkazu na zdroj, Dark Town, a přinejlepším je i třeba zmínit, kdo z autorů je autorem díla. Žádné práce není povoleno využívat komerčně bez předešlé domluvy s autorem. Do díla není dovoleno zasahovat bez vědomí a souhlasu autora.

Tato pravidla neplatí pouze pro kopírování a vkládání příspěvků; jde zde taktéž o předčítání ve videích, protože ať se to na první pohled nezdá, jde o stejný případ.


Nemějte strach kontaktovat naše autory. Jsou vstřícní a rádi vám odpoví, a rozhodně by vám poskytli další spolupráci raději, než kdybyste zcela ignorovali jejich práva.
Porušování autorských práv se trestá podle zákona.

http://www.cpufilm.cz/new/www/odpovednost.html

Back to top button
Don`t copy text!