SCPČlánky

SCP-610: The Flesh that Hates

Subjekt #: SCP-610
The Flesh that Hates

Kategorie: Keter

Speciální uskladňovací metody:

Kvůli rozsáhlé oblasti ‚infekce’, kterou SCP-610 pokrývá, je uskladnění zcela nemožné. Izolace oblasti se projevila jako mnohem účinnější, povolení k vytvoření obranného perimetru, který by lidi z těchto oblastí udržel, bylo uděleno ruskou vládou pod záminkou vojenských operací.

Pokud by se v okolí tohoto perimetru nacházel jakýkoliv organismus vykazující podobné znaky jako SCP-610, musí být podle zavedeného protokolu odstřelen s krátkými palnými zbraněmi, dokud není schopen pohybu. Poté bude zabit s pomocí zápalné munice a zbraní na co největší možnou vzdálenost.

Jakákoli živá bytost, co přijde do kontaktu s organismem ovlivněným SCP-610, je považována za postradatelnou a bude okamžitě zničena a spálena. Kdokoliv, kdo přijde do kontaktu s infikovaným na méně jak tři (3) metry, bude ihned vyvezen z oblasti a izolován od zbytku týmu, kde bude podroben lékařské prohlídce za použití dálkově ovládané technologie k určení, zda došlo k infikaci. Na základě těchto výsledků budou provedeny další příslušné kroky.

V současné době se zdají být známé infekční vektory zaměřený pouze na fyzický kontakt.

Drony směrované i do nejvíce postižených oblastí perimetru se vrátily se vzorky vzduchu, které při vystavení organickým sloučeninám začnou šířit SCP-610. Výsledky těchto konkrétních testu ukázaly, že většina příznaků vyžaduje i několik dní, aby se vůbec projevila, s výjimkou přímého kontaktu vystavené plicní a jaterní tkáně.

Testy poukazují na rapidní růst, kvůli kterému musí být zkušební prostředí zpopelněno ne víc jak dvacet čtyři (24) hodin od počátečních příznaků, i přes dvouhodinové ohrožení. Vzhledem k tomu, že rychlý růst infekce se týká jen organického materiálu, který je mimo lidské tělo, je tato forma infekce považována za nepatrný problém.

Tyto podrobnosti vedou k řadě otázek týkající se možného původu infekce ve spojení s neúspěšným [DATA ZNIČENA]. Uskladňovací protokol zatím zůstává na ‘taktice spálené země’ a není třeba se obávat ohledně přenosu vodou nebo vzduchem v infekčních faktorech, s výjimkou situačních změn v terénu.

Popis:

Počáteční zprávy o SCP-610 přicházejí přímo od ruské vlády skrze nedetekovatelné kanály. Tyhle zprávy spočívaly především ve zmizení několika zemědělců, které nebyly řešeny až do chvíle, kdy se místní policii, následně regionální policií a nakonec vládou vyslaným agentem nepodařilo nahlásit do 72 hodin. Do oblasti byl vyslán malý vojenský kontingent, který se ale rychle stáhl.

V tenhle moment byla kontaktována Nadace, aby vše vyšetřila. Oblast, kterou SCP-610 postihuje se nachází blízko Bajkalu v jižní části Sibiře. Známé oblasti, kde se infekce nachází, jsou na téhle mapě, která nám byla poskytnuta.

scp foundation map darktown

Perimetry uskladnění jsou vyznačeny modře a obklopují infekční území. Momentálně nejsou známé žádné další lokace. Jakékoliv vtrhnutí do perimetru musí být nahlášeno před zahájením operace, během průzkumu potvrzeno a po návratu musejí být podány všechny informace.

SCP-610 se nejdříve projevuje jako nakažlivé kožní onemocnění se symptomy jako vyrážka

Svědění a zvýšená kožní citlivost. Po třech hodinách začne nemoc způsobovat vady připomínající těžce zjizvené tkáně, které se začnou tvořit v oblasti hrudníku a paží, zhruba po hodině pak přestoupí i na nohy a záda a po pěti hodinách postihnou oběť úplně. Vystavení nižším teplotám výrazně snižuje dobu šíření nákazy a byly hlášeny i oběti, které zničila během pouhých pěti minut.

Po konečném stádiu infekce dochází k selhání životních funkcí oběti na přibližně 3 minuty, poté se znovu nahodí na dvoj až tří násobek u zdravého jedince. Následně se tkáň začne sama rozlézat a rapidně růst. Lidské rysy začnou zanikat, vzhled mutace je zcela náhodný.

U pozorovaných subjektů v tomto stádiu byl zaznamenán růst tří nebo více končetin, například ruce nebo nohy, hlava může zdeformovat, prodlužuje se nebo rozšiřuje a části subjektu se mohou rozštěpit, z otvorů pak roste další maso.

Doba trvání téhle fáze není přesně známa a ne všechny subjekty jí projdou

Za neznámých podmínek se infikovaný jedinec přestane pohybovat, zůstane na místě, které sám uzná za vhodné a tam zakoření. Masitý porost začne opět růst, rozšíří se na okolní objekty a pohltí je. Tyhle objekty však, na rozdíl od živých, infekci neroznáší a účinek dlouhodobého kontaktu s nimi bude uveden později. Předpokládá se, že důvod tohoto chování je k vytvoření pohostinného prostředí pro růst dalších infikovaných.

Pozorovat život infikovaného je pro personál nemožné. Ti, kdo jsou nakaženi okamžitě hledají pomoc, jakožto přirozený lidský impuls a většinou neúmyslně nemoc rozšíří. Nakažení ve stádiu zjizvení se aktivně a agresivně snaží infikovat kohokoliv, kdo se k nim přiblíží. Bylo zjištěno, že pokud infikovaný vidí a zpozoruje neinfikovaného, okamžitě po něm vystartuje. Pokud schopnost vidět postrádá, za bezpečnou vzdálenost se považuje 30 metrů.

Pozorování osídlení SCP-610 bylo umožněno pomocí umělých metod, jako třeba dálkových přístrojů. Data získaná z těchto pozorování, spojená s otevřeně agresivní povahou infikovaných přenášet nákazu dál, slouží ke klasifikaci SCP-610 na Keter.

Nicméně dokud nic nevstoupí, nebo neodejde z izolovaných oblastí, je považován za neutrální nebezpečí. Pod hledáčkem jsou momentálně oblasti pod infikovanými osadami, které byli objeveny během výzkumu. Jak dostat pracovníky Nadace do těchto oblastí se zatím řeší.

Originální záznam SCP nadace: SCP-610
Další SCP Záznam: SCP-682: Hard to Destroy Reptile

Kris

Zdravím. Říkám si Kris a překladu jsem se aktivně věnovala už před několika lety a veřejně jsem své práce publikovala. Teď se k tomu vracím. Zajímám se o věci s hororovou tématikou, sci-fi a vědou.

One Comment

  1. Dobrý výber, skvelý preklad no budeš prekladať aj tie Terénne správy (Field Logs SCP – 610 – L1-L5) ktoré sú súčasťou SCP 610?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Don`t copy text!