ČlánkySCP

SCP-158: Soul Extractor

Subjekt #: SCP-158
Soul Extractor

Kategorie: Euclid

Speciální uskladňovací metody:

SCP-158 je nainstalováno v operační sále 07 Bio-Výzkumného střediska 12. Personálu je zakázáno vstoupit nebo dodat místnosti energii, dokud nedostali svou předloženou žádost zpět od profesora █████. Personál, který chce zařízení používat, si musí vyžádat a přečíst celý předepsaný návod k použití.

Během používání přístroje musí být přítomni dva ozbrojení hlídači venku před sálem. Při výskytu nehody, veškerý přísun energie do místnosti musí být ihned odpojen a ochranka prohlédne místnost pro jakékoliv známky poškození. Pochybení bude trestáno v měřítku určeném Vedoucím Výzkumu.

Popis:

SCP-158 je větší mechanické rameno, podobné těm které můžeme nalézt v mnoha továrnách, i když je koncový nástavec neobvykle tvarovaný, připomínající tři ostré bodce. Optimální uložení je zavěšení vzhůru nohama, základna musí být ke stropu opravdu pevně. Několik kabelů vede ze základny až do komplexní mobilní konzole doplněnou o VDU (Visual Display Unit) a klávesnici.

Další kabely by měly být připevněny ke zdroji energie, pokud má být zařízení používáno. Na spodní části konzole je výdejní zařízení a nástavce na nádobu o šířce 7,3 cm (3 palce) a výšce 17,8 cm (7 palců). Rameno, kabely a konzole utrpěly poškození ohněm, i když je to čistě kosmetické a nemá to vliv na výkon zařízení. Při aktivaci se zařízení zhruba 20 minut zapíná, než se stane kompletně funkčním.

Pokud je zařízení použito na živém organismu s kognitivním myšlením, SCP-158 vyjme neznámou substanci a přenese ji skrze dávkovač do spodní části konzole. Optimálním kontejnerem pro tuto substanci je skleněná dóza nebo kelímek, který by seděl do nástavců. Po provedení extrakce pozbyde operovaný subjekts veškeré mozkové funkce, kromě základních život-udržujících procesů. Subjekt nebude reagovat na vnější podněty a nebude se hýbat, vyjmo základních reflexů.

Vyjmutá substance je plynná, avšak její celkový vzhled se liší od subjektu po subjekt. Substance je neurčitým zdrojem kinetické, elektrické, tepelné energie a světla. Přestože se znovu liší vzhledem k subjektu, průměrně zůstávají hodnoty velmi nízké.

Zařízení bylo nalezeno pozdě v roce 2007 v █████, ███████, ve vyhořelé nemocnici, která byla zjevně nepoužívána po dlouhou znatelnou dobu (hrubé odhady by ji uváděly na více než pět let). S přístrojem byl nalezen i těžce poškozen Manuál s instrukcemi, jak stroj používat. Instrukce byly přeloženy a zkopírovány již několikrát, proto je vždy jeden manuál k použití přímo v operačním sále. Přestože instrukce jasně popisují jak pracovat a udržovat stroj, části o konstruktérovi a původním použití byy poškozené natolik, že se na všechny informace muselo přijít metodou „pokus Omyl“ (viz Zápis Experimentu 158-AA).

Doplňující poznámky:

Zařízení je schopno obrácení extrakce, přičemž umístí stejnou, nebo jinou substanci zpět do subjektu (viz Zápis Experimentu 158-AG). Jakmile je tato operace provedena, subjektu se navrátí veškeré mozkové funkce, ale kompletní výsledky se liší podle toho, zdali byla substance dána navrácena do správného těla.

Dodatek-01:

Dr. ██████████ navrhuje testování s Třídou-D a elektronickým vybavením, za pokusu reprodukovat SCP-168, SCP-1875, SCP-2306, nebo obdobné jevy. (Nevyřízeno)

Dodatek-01A:

Regulátor █████, inspirovaný předchozím Dodatkem, narazil na důmyslnou představu použití SCP-158 u testovaného subjektu, poté vystavení těla SCP-217, dokud virus nedokončí svůj cyklus, a nakonec substanci znovu vložit do přetvořeného těla. ███████ a █████ jsou tímto návrhem nesmírně nadšeni a uspořádali setkání se všemi dvanácti ████████████, aby diskutovali o dalekosáhlých výhodách takové techniky.

Originální záznam SCP nadace: SCP-158
Další SCP Záznam: SCP-060: Infernal Occult Skeleton

Michtoranus

Ahoj, poutníku. Mé jméno je Michtoranus a budu tvou spásou. Má mysl nebere konce. Často a velmi rád v ní bloudím, což dává vzniknout mým příběhům, v nichž se odráží mé myšlenky a názory. Jestli mě chceš poznat, pojď a přečti si mou tvorbu. Už jako velmi mladý jsem psal a s postupem času jsem se zdokonalil. Možná, že i ty poznáš krásy psaní a nebudeš se jen bezcílně toulat internetem.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podívej se
Close
Back to top button
Don`t copy text!