ČlánkySCP

SCP-060: Infernal Occult Skeleton

Subjekt #: SCP-060
Infernal Occult Skeleton

Kategorie: Keter

Speciální uskladňovací metody: 

Háj ve kterém je SCP-060 zadrženo je nyní součástí speciálně zkontruované skupiny skleníků nedaleko satelitní stanice 66-060. Exempláře by měly být pravidelně ořezávány a udržovány v ovladatelné velikosti.

Všemu personálu je v okruhu 5 kilometrů od satelitní stanice zakázáno kouřit. Je také zakázáno nosit s sebou zapalovače, sirky, tasery či jakékoliv předměty, které mohou zažehnout oheň.

Exempláře musí být dvakrát denně zalévány a týdně pečlivě ohledány pro mrtvé rostlinstvo a zárodky. Toto rostlinstvo a zárodky musí být odříznuty a rozdrceny a zkompostovány ve vyhrazeném zařízení v oblasti. Fragmenty SCP-060 nesmí být odneseny ze zařízení za žádnou cenu, pokud tak není nařízeno nebo povoleno od dvou či více osob s prověrkou Levelu 4.

V případě narušení

– SCP-060-Alpha – musí personál přejít do lockdownu a aktivovat místní systém k potlačení ohně. Nadbytečný systém byl instalován skrze celé zařízení, k tomu se radí jak vodní tak chemické zpomalovače, které jsou připraveny pro použití v době narušení. Přenosné hasičské přístroje jsou přístupné za všech okolností.

Zadržovací cela 060-Alpha-001 je kruhová cela designována pro zadržení SCP-060-Alpha během testování. Tato cela je zkonstruována z betonu s 20 centimetrovým obkladem z Azbestu a několika komíny umožňující ventilaci tepla během kontejnmentu. Ve zdech jsou zabudovány projektory CO2 rozmístěné po 45°, které se spustí za přítomnosti teplot vyšších jak 200°C. Jeden kilogram materiálu SCP-060 musí být uložen v zadržovací cele 060-Alpha-001 a spálen při narušení.

Popis:

SCP-060 je háj sedmnácti bílých dubů (Quercus alba). Háj má rozhlohu přibližně 8 akrů a nachází se v severovýchodní Minesotě. Budova stojící na tomto pozemku byla zdemolována při stavbě Satelitní stanice 66-060 poté, co byla personálem prohledána za účelem nalezení informací o SCP-060. Viz dodatek.

Po sežehnutí vyprodukuje SCP-060 entitu označenou jako SCP-060-Alpha. SCP-060-Alpha je živou lidskou kostrou vysoká 2,3 metru, kolem níž hoří světlé bílé plameny. SCP-060-Alpha hoří za teplot převyšující 1500°C (~2730°F) a pokusí se způsobit co největší škodu jakou může. Už spálení 20 gramů SCP-060 umožní SCP-060-Alpha se objevit. Pouze jedno SCP-060-Alpha se objeví za jakékoliv situace, spekuluje se, že je SCP-060-Alpha jedinečnou entitou.

SCP-060-Alpha je extrémně nebezpečné, nepřátelské a poměrně inteligentní. Tato jediná entita vykazuje známky orientace v zařízení, která narůstá při každém zjevení. Tato entita sebou bez problému hodí po zápalných materiálech, jen aby způsobila nějakou škodu a zaútočí na personál s cílem je uškrtit. Dodatečně bylo dokázáno, že SCP-060-Alpha dokáže běžet rychlostí až 80 km/h v krátkých intervalech a je schopno skočit až 5 metrů daleko z tohoto běhu.

Kvůli ohromnému teplu,

které SCP-060-Alpha produkuje během prvotních chvil své manifestace a jeho fyzických schopností, je schopno rozpoutat velké nekontrolovatelné ohně a způsobit rozsáhlou destrukci, pokud není hlídáno. SCP-060-Alpha se snaží vyhnout jakémukoliv zažehnutí instancí SCP-060.

Pokud je SCP-060-Alpha vystaveno dostatečnému množství vody, nebo jiné tlumící látce po delší dobu, SCP-060-Aplha začne slábnout, až se nakonec rozpadne v prach. Kolaps nastane ihned bez varování. SCP-060-Alpha bude nebezpečné až do chvíle svého kolapsu. Množství nutného materiálu pro hašení je menší než by se pro udušení takového zdroje intenzivního tepla zdálo, už 500 litrů se ale osvědčilo.

Na oblasti sežehnuté plamenem SCP-060-Alpha začnou po čtyřech až šesti týdnech vyrůstat zárodky SCP-060. Zmíněné zárodky se dají jednoduše vytáhnout a proto by měly být co nejrychleji zkompostovány.

Dodatečné informace k subjektu 060:

V háji SCP-060 se dříve nacházel spálený dům. Z výpovědi civilistů bylo zjištěno, že původní majitel byl Johnathan Corhill, který byl samotářským podivínem se sklony k hořkosti a nihilismu. Pan Corhill byl vyhlášen pohřešovaným v roce 1996, několik měsíců po tom co přerušil veškerý kontakt se rodinou a přáteli.

Poslední člověk, který byl s Johnathanem COrhillem v kontaktu byl jeho bratr Christopher přes telefonní hovor. Podle jeho bratra vznikla u Corhilla posedlost okultismem Viktoriánské éry. Dále vypověděl, že se Johnathan Corhill zdál zcela v pořádku, až do onoho telefonátu, v němž Chritstopherovi řekl, aby jej už nikdy nekontaktoval.

Dále toho roku šel k domu pana Corhilla pošťák s oznámením o zabavení majetku, jen aby našel dům spálený na uhel. Zkoumání zjistila, že oheň započal v obývacím pokoji v krbu. SCP-060-Alpha se zjevně zhmotnilo, když Corhill v krbu pálil dřevo z SCP-060. Přestože je chování SCP-060-Alpha poměrně známé, nikdo neví, proč nebyl dům zničen úplně během onoho zjevení. Žádné lidské ostatky nebyly v domě nalezeny.

Zdali je Johnathan Corhill naživu či ne není v současnosti známo.

Originální záznam SCP nadace: SCP-060
Další SCP Záznam: SCP-031: What is love?

Michtoranus

Ahoj, poutníku. Mé jméno je Michtoranus a budu tvou spásou. Má mysl nebere konce. Často a velmi rád v ní bloudím, což dává vzniknout mým příběhům, v nichž se odráží mé myšlenky a názory. Jestli mě chceš poznat, pojď a přečti si mou tvorbu. Už jako velmi mladý jsem psal a s postupem času jsem se zdokonalil. Možná, že i ty poznáš krásy psaní a nebudeš se jen bezcílně toulat internetem.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Don`t copy text!