CreepypastyČlánky

Cheerliee’s Garden | pt. 11/14 | MLP Creepypasta

Cheerilee’s garden

Cheerilee zamířila k zákulisí, trochu obloukem od místa, kde se stala ta věc se Snailsem, a zamířila do převlékacích místností. Po scéně se Sweetie měly následovat dva monology, jeden s Reginaldem a další s králem. Netrvalo jí to moc dlouho, teďka končil první, a když klisna prošla několika chodbami, stále ještě slyšela Apple Bloom, jak mluví na jevišti.

Kdyby pospíchala, byla by ještě mohla pomoct Snipsovi při hledání oblečení na scénu.

Jenže, když skoro došla tam, kde měl Snips být, když vyšla zpoza rohu na poslední chodbě, něco do ní v plné rychlosti narazilo. Cheer klopýtla o několik kroků zpátky.

Pohlédla dolů, aby zjistila, co to do ní vrazilo, a viděla, jak tam sedí vedle ní Snips, který potřásl hlavou, aby se zbavil náhlé závratě. „Snipsi! Co tady děláš? Ještě ani nejsi v kostýmu! Musíš se připravit na poslední scénu!“ řekla káravě.

Azurovému hřebečkovi s okrovou hřívou se viditelně ulevilo, když svou učitelku spatřil. Vyskočil na nohy a se slzami v očích začal mluvit.

„Ah, slečno Cheerilee! To-to je příšerné!“ zajíkl se.

„Hledal jsem svůj kostým, a nemohl jsem ho najít, tak jsem se pokusil najít vás, ale vy jste nikde nebyla… Jenže… Snails… našel jsem jeho a… a on…“

Zhluboka se nadechl, snažil se ta slova dostat ven. „…A on je mrtvý…“

Cheerilee najednou došla slova a na jejím čele vyrazil studený pot. Najednou pocítila paniku, zabolelo ji břicho. Ve svém plánu měla neplánovanou odchylku. A to bylo hodně špatně.

Její mozek pracoval na plné obrátky, přemýšlela, zda dokáže hřebečka uklidnit natolik, aby se plán vrátil co nejvíc do normálu.

Jenže Snips se očividně dal nějak trochu dohromady a otočil se, s několika slovy vykročil. „Pojďte! Nemůžeme pokračovat ve hře, musíme to někomu hned říct!“

Cheerilee se zděsila. Ne! Pokud by se Snips teď dostal do kontaktu s kýmkoliv, mohl by…

S náhlou explozí rychlosti, kterou by jí i Rainbow Dash záviděla, dohnala malého ponyho ve zlomku sekundy, a plynulým pohybem se trysk změnil do karate výkopu. Cheer směřovala veškerou svou sílu právě do vykopávajícího kopyta, které odrazilo Snipse na protilehlou zeď.

Cheerilee potichu poděkovala Rainbow Dash za každou chvíli, kdy přišla studenty trochu naučit karate, ze kterých si ona sama něco zapamatovala.

Dřív, než se mohl hřebeček obrátit, se nad něj Cheerilee postavila jako jestřáb, držela ho jedním kopytem a druhým do něj bezhlavě a zuřivě mlátila.

Byl to totiž ten, kdo stál mezi jejím plánem jako zábrana.

A jediná možnost byla ho odstranit, nezáleží na tom, co to bude stát.

Snips se slabě pokusil ochránit své tělo před údery, ale byl o mnoho menší, než klisna nad ním, která k tomu byla narozdíl od něj, jednorožce, fyzicky zdatný zemní pony. Údery pokračovaly dokola a dokola, Snipsovi hodně otekl obličej a v místech, kde kopyto prorazilo jeho kůži, začal, stejně jako z nosu, krvácet.

V zoufalství jeho podvědomá část mysli sáhla do jeho magických rezerv, o kterých ani netušil, že je má. Jeho roh se zeleně rozzářil a okolo Cheerileeiné hlavy se objevila podivná, tajemná energie, která za sebou zanechala dlouhý, tenký šrám. Fuchsiová klisna zalapala překvapením po dechu, její vlastní krev začala z oné rány vytékat. Nebylo to nijak vážné, jen to trochu štíplo.

Její pohled klesl na Cutie Mark hřebečka, a došlo jí, že to mohla předpovídat.

Jeho zvláštnost pravděpodobně zahrnovala i nějaké řezání a stříhání, nejspíš hlavně nůžkami.

Jemná změna aury okolo rohu varovala Cheerilee, že se Snips chystal na další protiútok, a jelikož neměla žádné jiné možnosti, zvedla kopyto a naservírovala mu další úder. Nemířila na jeho tělo, neusilovala o trefení se do jeho tváře. Její cíl byl roh sám. Jak ho zasáhla, hlava sténajícího hřebečka sebou trhla, jak byl roh zatloukán do jeho vlastní lebky. Namísto předem určeného cíle zasáhlo kouzlo jenom zeď. Pak okolí rohu znova krapet zablikalo, a Cheerilee tak věděla, že další kouzlo je na cestě.

Do hřebečka začaly pršet další a další kopance, směřované na špičku jeho rohu. Kouzla útočila na stěnu, strop, nebo podlahu, rozprašujíc do okolí kousky sutě.

První vlnu výprasku bralo hříbě jako statný hřebec, ale s přibývajícími útoky na to samé místo pro něj bylo hodně těžké to všechno zvládat. Ta bolest drancovala jeho lebku.

Najednou se v jeho rohu začaly tvořit pukliny, dokud jej poslední úder nezničil úplně.

Když se to stalo, magie se rozptýlila všude do okolí a odstřelila Cheerilee od hřebečka několik metrů dál.

Ale tahle magická zpětná vazba skončila pro Snipse očividně mnohem hůř, protože tam skoro bez života ležel na zemi.

Cheer se vyškrábala na kopyta a zvedla Snipsův roh, který nehybně ležel veprostřed chodby. Chytila roh do kopyt a poklekla před Snipsem. Po dvou sekundách váhání ho zarazila do Snipsovy hrudi. Krev začala zpoza Cheerileeiných kopyt vytékat na zem. Hříbě doširoka rozevřelo oči, pohlédlo na svůj hrudník, a pak na Cheerilee. „Proč…?“ pokusil se zašeptat, když život pomalu opouštěl jeho tělo.

Cheer se nenamáhala odpovědět mu na jeho poslední otázku, jen roh vytáhla a pro dobrý pocit ho do jeho těla ještě několikrát zarazila, dokud se hřebeček nepřestal hýbat úplně.

Fialová klisna nad aktuální situací ztěžka vydechla, když se odsunula od Snipsova těla, a pokoušela se znova nadechnout, zatímco tam ležela na ledové zemi.

Zabít ho takhle bylo zábavné, ale všechno to skončí možná až moc rychle…

Cheer si olízla tvář a ochutnala poprvé svoji krev. Nebylo to nejnepříjemnější, ale byl to divný pocit.

Byla ráda, že mohla vyzkoušet takovýhle „boj o přežití“, i když originální plány pro něj a Apple Bloom byly mnohem elegantnější.

Pak ji to ale trefilo. Její plány na Snipse a Apple Bloom! Její plány vyžadovaly oba dva! Každý do toho byl speciálně zapojený! Oba dva museli být na svých místech, aby to měla tak, jak chtěla! Teď, když byl Snips pryč, to nemohlo za žádnou cenu fungovat tak, jak chtěla!

A co bylo ještě horší? Snips měl ještě hrát v představení! Klisna začala vymýšlet nové a nové plány, ale jeden po druhém odmítala, byly moc absurdní, neuskutečnitelné… riskantní. Začala mít obavy, že její aktuální situace vypadá beznadějně, že se zahnala do kouta a nemůže zdrhnout.

Chtěla-li, aby obecenstvo nic nezjistilo, musela namísto Snipse někoho dosadit. Jenže z originálního obsazení už nikdo nezbyl.

Musela se spolehnout sama na sebe.

Je jasné, že bude muset improvizovat a že to možná nevyjde, ale je to jediná možnost, co má.

V rychlosti klusala do převlíkacích šaten a tam úplně dozadu, kde otevřela koš s Reginaldovým oblečením na poslední scénu. Byl pro ni samozřejmě příliš malý, ale pár broží by mohlo pomoct a vytvořit něco jiného…

Cheerilee zvedla jednu brož a doběhla do části místnosti, kde volně leželo pár tkanin. Vytáhla černou a rychle se pokoušela broží sepnout látku. Nakonec si to přehodila přes záda a zapnula brož na hrudi, takže amatérsky vytvořila něco jako plášť s kapucí.

Nebude to dobré… Ale publikum na ni bude koukat jenom z dálky, ne? Alespoň doufala, že to nějak vyjde. Když skončila, přejela pohledem na nůž, který byl na nedaleké stoličce, přes kterou byl další kus látky. Shovala si ho na hruď, aby ho nikdo neviděl.

Potom rychle vyběhla směrem k jevišti, už neměla času nazbyt. Vmysli si představila mapu budovy, aby věděla, kam jít. V další scéně měl Reginald vylézt z jeskyně a čelitv souboji samotnému králi.

Cheerilee se rozeběhla, aby zaujmula své místo, a když stála na vrcholku hory, v jeskyni, kam za ní měla přijít Apple Bloom, mohla vidět obecenstvo.

Ale byla si jistá, že oni ji přes tmu nevidí.

Podle toho, že tu Apple Bloom ještě nebyla, usoudila, že přišla docela včas. Tiše sama sobě pogratulovala, že to stihla, a pak si vzala chvilku na nadechnutí se. Bude asi potřebovat trochu energie.

Netrvalo dlouho a zaslechla hlásek malé klisničky. Měla na sobě jednoduché, ale vznešené roucho, a s sebou si nesla takový ten meč, který sloužil jako obyčejná hračka.

„Reginalde! Přišel jsem, abych čelil tvé výzvě; vyjdi a bojuj jako hřebec!“ zakřičel král Goldencrown, rozhlížející se okolo sebe. Cheerilee se zhluboka nadechla a schovala svou tvář ještě víc pod kapuci.

Spolkla veškerý svůj strach a vykoukla z jeskyně. Stála tam, na nejvyšším místě jeviště, na samotném vrcholu hory, několik metrů nad místem, kde by Scootaloo měla být uvězněna.

Když vystoupila ze stínu, zaslechla, jak si diváci něco šuškají, očividně překvapeni tím, kdo hraje Reginalda, a Apple Bloom byla překvapená ještě víc.

„Slečno Cheerilee, co tady-“ zašeptala tiše.

„Vidím, že jsi přišel, statečný králi. Abych ti prokázal svůj respekt, budu s tebou bojovat, tady a teď, ve své pravé podobě. Dlouho mě před tvýma očima skrývala magie, síla a proradnost. Avšak vše jednou končí. Dnes večer se mezi námi odehraje nejdůležitější souboj,“ rozezněl se Cheerileein hlas celým sálem a utišil tak Apple Bloomina slova ještě víc.

To vysvětlení znělo hodně chabě, ale v daný okamžik to bylo to nejlepší, co ji mohlo napadnout. Mrkla na Apple Bloom a doufala, že to malá kobylka pochopí.

Po zlomku sekundy se na ni Bloom usmála. „Jasně!“ zašeptala.

„Ah, ty zloduchu! Mohl jsem to tušit, už když si zajal mé nejlepší a nejdůvěryhodnější poradce. Magie? To to všechno vysvětluje!“ odpověděl král. Apple Bloom se příliš nedržela scénáře, kvůli náhlé změně podmínek, ale Cheer to bylo aktuálně úplně jedno.

„Skvělé, bude tanec,“ vykřikl Reginald a vytáhl nůž, namířil jeho špičku na svého protivníka.

Apple Bloom v roli krále sáhla zuby po napodobenině meče a zaujala postoj. Meč byl možná až moc velký na to, aby ho držela kopytem, takže tohle bylo nejlepší a jediné řešení. Což vypadalo trochu podivně, a Cheerilee se to tak líbilo.

Navíc, ještě lepší bylo to, že ona držela pravý nůž, zatímco ta klisnička jen neškodnou, plastovou hračku.

Celá scéna boje byla předem hodně opatrně připravovaná, Apple Bloom se očividně chystala hrát podle scénáře a doufala, že Cheerilee udělá to samé. Vždyť ona přecebyla ta, co to celé plánovala.

Ale Cheer byla plná obav z toho, aby to bylo co nejrychleji pryč.

Jak se Apple Bloom přiblížila, vykročila Cheerilee kupředu a zároveň se pokoušela vyhnout se meči. Uhnula hlavou a připravovala se na další úhyb. Překvapená Apple Bloom ztrácela balanc.

Následoval Cheerileein útok, který na kobylčině tváři zanechal šrám, skoro stejný, jako měla ona sama. Apple Bloom vypískla. Ani ne bolestí, ale spíš překvapením z toho, co se stalo. Pohlédla na rudou kapalinu, skapávací z nože, a pak na chladně zírající Cheerilee, jejíž oči zpoza kapuce.

„Počkat, to je sku-“ chtěla Apple Bloom říct, ale slova se jí rozplynula v ústech, ve kterých držela onen meč. Ale Cheerilee se nezdála, že by chtěla zastavovat.

Apple Bloom zpanikařila a mečem udeřila Cheerilee do tváře.

Cheerilee málem ztratila rovnováhu, jak meč plesknul o její obličej, ale nějak se jí podařilo nabrat rovnováhu zpátky, protože se otočila o 180 stupňů a vykopla proti klisničce zadní nohy.

Trefila ji přesně do hrudi, a síla výkopu maličkou klisničku odmrštila přes pódium, a ta letěla, až spadla na záda několik metrů dál.

Klisnička se zhluboka nadechla, bolest v její hrudi jí napovídala, že tohle všechno nebylo v pořádku, že se mohla mnohem hůře nadechnout, než obvykle, a že měla očividně i zlomená některá žebra.

Její učitelka však nečekala a doběhla k ležící Apple Bloom, stojíc nad ní jako sup, a vrazila ji nůž do ramene, čímž ji přišpendlila k zemi.

Kobylka zadržela výkřik bolesti a pokoušela se mečem udeřit Cheerilee, jenže skoro vůbec si nepomohla, akorát svou učitelku ještěvíc naštvala. Jenže pak se najednou rychle zvedla a udeřila svou učitelku hlavou do čela, doufajíc, že se jí tak povedlo ji vyřadit. Byla to ale hodně silná rána a Apple Bloom z toho omdlela. I když ano, vyšlo jí to, co chtěla.

Cheerilee najednou došlo, že na ni zírá celé publikum, a tak se rozpomenula na poslední slova, která měla říct.

„Ah, jaký to krutý osud… Teď musíme oba zemřít! Ale jsem si jistý, že vy všichni, hřebci a klisny, nikdy nezapomenete na prohnaného… Reginalda…“ Vzápětí volně spadla na podlahu a nehybně tam zůstala ležet.

Nechápala, proč vybrala zrovna takováhle nesmyslná slova, ale už byl konec. Závěsy se pomalu zatáhly. Diváci začali dupat a jásat.

Hra byla celá, teda většina z ní, docela hezky udělaná, a ten alternativní konec tomu dodal ještě něco navíc. A ještě ke všemu byla závěreční scéna tak realistická! Přesto by nikoho nenapadlo, že to nehrály!

Cheerilee si oddechla, když se závěsy zatáhly úplně, a došlo jí, že zanedlouho bude muset celé zákulisí uklidit a vyčistit, ještě tenhle týden bude místnosti potřebovat jedna skupina z Canterlotu.

Pohlédla na nehybnou kobylku vedle ní, která měla stále v rameni nůž, a usmála se.

Bylo načase, aby tahle maličká zjistila něco nového.

————————–

Seznam dílů:

1. díl
2. díl
3. díl
4. díl
5. díl
6. díl
7. díl
8. díl
9. díl
10. díl
11. díl
12. díl
13. díl
14. díl

Následující: Scarlet Harvest

Scarlet Harvest: Part Two

Chcete-li překlad jakkoliv využít, je vaší povinností nejprve se dohodnout s překladatelem.

Překladatel: Nautileen

Autor: Unahim

Originál: Cheerilee’s Garden

Nauti

Možná ode mě neuslyšíte hru na píšťalku, kterou byste snad od DarkTownského krysaře mohli čekat, ale místo toho vám povím spoustu příběhů a prohledám spoustu faktů, abych prokázala některé teorie. V Creepypasta komunitě se uvádím jako NautiFears, ale říkám si Nautileen. Lidi mi obvykle říkají Nauti ^^ Mohli jste mě však znát i jako Stiak nebo Akkaris. Překládání Creepypast se věnuji od roku 2015 a psaní samotnému od svého dětství, a obojím se zde hodlám prezentovat, akorát výhradně s děsivým kontextem. Kromě překladů Creepypast, zvrácených dětských pohádek a vlastních psaných příběhů tu však najdete i mé researche a myšlenkové pochody, například ve vyhledávání zajímavostí o Slender Manovi či satanismu anebo sepsání článku Save the Creepypasta Fandom. Aby toho nebylo málo, vypomáhám s instagramem DarkTownu a uspořádávám art soutěže, do kterých se můžete zapojit i vy. Také velmi aktivně spolupracuji s Migdosem, pyromanem DarkTownu, který předčítá Creepypasty na Youtube. Snad se v našem městě budete cítit příjemně... a případně mi promiňte nějakou tu krysu, která mi uteče...

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Don`t copy text!