CreepypastyČlánky

Cheerilee’s Garden | pt. 13/14 | MLP Creepypasta

Cheerilee’s garden

Plameny se rozšířily okolo ní a odřízly jí cestu. Došlo jí až moc pozdě, že tohle nevyplánovala do dokonalosti. Všude rozlila hořlavou kapalinu a zapálila ji na několika místech, jenomže podcenila rychlost ohně, který byl teď všude okolo.

A teď tam stála, nedaleko východu, ale neschopná vyjít, kvůli problému, který si sama způsobila.

Couvla doprostřed místnosti a jen tak tak se vyhla hořícímu trámu, který ji naštěstí minul. Její kůže byla od ohně, kterého se omylem dotkla, dost poznačená, a pokrýval ji rozvířený popel.

Místnost začal naplňovat kouř a Cheer se stále hůře dýchalo, s každým nádechem si zatěžovala plíce těžkou špínou.

Jak se jí špatně dýchalo, začala se smát, uvažujíc nad tím, jestli bude den osvobození také dnem její smrti. Ale byla by to pro ni vznešená smrt. Stále lepší, než ten život předtím, kdy byla ta hříbata ještě stále naživu.

Když už si začínala myslet, že je v beznadějné situaci, z východu vystřelilo jakési fialové světlo, magie, která rozbila i některé kusy dřeva.

Exploze světla navíc vysála život plamenům mezi ní a východem, a tak sebrala zbytek svých sil a rozeběhla se ven.

Jak šla blíž a blíž východu, slyšela hlasy. Hlasy naplněné obavami.

„Znovu, Twi, notak!“

„Počkej… tohle mi ubralo hodně energie… dej mi ještě chvilku…“

Cheerilee vyletěla z budovy, následovaná oblakem kouře, a stále při vědomí zkolabovala na trávník před hořící divadelní budovou. Ihned se okolo ní shromáždilo několik poníků, aby jí pomohlo, a když zvedla hlavu, uviděla Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Applejack, Rarity a Fluttershy, s obavami v očích.

„Jste v pořádku? Kde jsou děti? Teleportovala jsem nás sem, hned poté, co jsme zahlédly kouř,“ řekla Twilight Sparkle a ostatní kývly.

Cheerilee otevřela ústa a vydala kvůli kouři jen sípavý zvuk.

„Jsou… ve-nitř… ne..ím, jak…“ pokoušela se říct.

„Rychle! Nemůžeme čekat, musíme je najít!“ vykřikla Rainbow Dash.

„Ne, počkej,“ zachraptěla fialová klisna, „támhle jdou přes řeku další poníci, mohli by-“

Jenže Rainbow Dash ji neposlouchala. Se svou obvyklou rychlostí se vřítila do budovy, následovaná Rarity a Applejack, které vykřikovaly jména svých sestřiček.

„Co… co teď?“ řekla roztřeseně Fluttershy a sledovala Pinkie Pie, která čekala na Twilight Sparklinu reakci.

„Vytvořte hada!“ ukázala Twilight Sparkle na dav poníků, přicházející od řeky. Všem to bylo jasné. Pinkie i Fluttershy poníky zorganizovaly do dlouhého zástupu, a to během několika sekund. Vzápětí už si mezi sebou předávali všichni poníci vědro plné vody.

Ale voda vůbec nepomáhala.

Kýbl za kýblem na stavu požáru vůbec nic neměnil, poníkům bylo akorát stále větší vedro. Cheerilee došla k závěru, že se jí to všechno podařilo zcela dokonale.

Najednou fialovému ponymu vepředu očividně vadilo dlouhé čekání na její kamarádky, a tak sáhla do svých magických rezerv.
Přihlížející s úžasem sledovali její zářící roh, jehož světlo nabývalo na intenzitě.

Poté se světlo napojilo mezi řekou a hořící budovou, a tak hladiny řeky začalo ubývat.

V několika sekundách se zvedla z vody stěna, která mířila na divadlo a ničila vše, co jí stálo v cestě. Cheer začala mít obavy. Vždyť by to mohlo uhasit plameny a odhalit, co dělala!

Ale ty obavy byly zbytečné, voda vzala s sebou i celé divadlo a hodila s ním o zem, jak Twilight přestala magii používat. Voda se vrátila do říčního koryta, odnášejíc s sebou zbytky na troud shořelé budovy.

Twilight se s obavami v očích rozhlédla po zničené ploše, a za chvíli, když spatřila své tři kamarádky, s úlevou vydechla. Nějak se jim povedlo zachytit se mezi tím vším. Byly mokré, popálené a unavené, ale byly víceméně v pořádku.

Ale hříbata, která hledaly, nebyla nikde k nalezení.

Twilight po svých kamarádkách hodila tázavé pohledy, ty jen smutně zakroutily hlavou a jejich oči zaplnily slzy. Nikomu se nepovedlo je v tom infernu najít. Skutečnost celé situace je všechny udeřila a za chvíli se ozýval pláč.

Cheerilee se k nim připojila. Ale u ní za slzy nemohla lítost, ale úleva.

————————–

Seznam dílů:

1. díl
2. díl
3. díl
4. díl
5. díl
6. díl
7. díl
8. díl
9. díl
10. díl
11. díl
12. díl
13. díl
14. díl

Následující: Scarlet Harvest

Scarlet Harvest: Part Two

Chcete-li překlad jakkoliv využít, je vaší povinností nejprve se dohodnout s překladatelem.

Překladatel: Nautileen

Autor: Unahim

Originál: Cheerilee’s Garden

Nauti

Možná ode mě neuslyšíte hru na píšťalku, kterou byste snad od DarkTownského krysaře mohli čekat, ale místo toho vám povím spoustu příběhů a prohledám spoustu faktů, abych prokázala některé teorie. V Creepypasta komunitě se uvádím jako NautiFears, ale říkám si Nautileen. Lidi mi obvykle říkají Nauti ^^ Mohli jste mě však znát i jako Stiak nebo Akkaris. Překládání Creepypast se věnuji od roku 2015 a psaní samotnému od svého dětství, a obojím se zde hodlám prezentovat, akorát výhradně s děsivým kontextem. Kromě překladů Creepypast, zvrácených dětských pohádek a vlastních psaných příběhů tu však najdete i mé researche a myšlenkové pochody, například ve vyhledávání zajímavostí o Slender Manovi či satanismu anebo sepsání článku Save the Creepypasta Fandom. Aby toho nebylo málo, vypomáhám s instagramem DarkTownu a uspořádávám art soutěže, do kterých se můžete zapojit i vy. Také velmi aktivně spolupracuji s Migdosem, pyromanem DarkTownu, který předčítá Creepypasty na Youtube. Snad se v našem městě budete cítit příjemně... a případně mi promiňte nějakou tu krysu, která mi uteče...

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Don`t copy text!